Sosyoloji

Sosyoloji üzerine yazılar, tartışmalar ve dahası

Çocukluk Kavramı Üzerine

Çocukluk, tarihsel bir döngüdür ve bu döngünün toplumsallaşma süreçlerinin farklılıkları üzerinde düşünüldüğünde, çocukluk kavramını genel olarak açıklamak yetersiz kalacaktır. Çocuğa…

Devamını Oku »

Toplumu Yeniden Üreten Okul ve Çocuklar

Durkheim, eğitimi genç neslin toplumsallaşması olarak tanımlıyor (Durkheim, 2016:8). Eğitim toplumsal bir şey; bu da demektir ki, eğitim çocuğu, genel…

Devamını Oku »

Adana İlinde Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Tanımlamaları

Bu çalışmanın amacı; medyada sunulan kadın cinayetlerinin toplumsal algısı, şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, medyanın kadın cinayetleri haberlerini sunuş…

Devamını Oku »

Sosyal Statü Nedir?

Toplum, insanların gelişigüzel, tesadüfi bir bileşimi değildir. Toplum, kendini oluşturan parçaların düzenli bir bileşimidir. Bireyler içinde yaşadığı gruplarda ve toplumlarda…

Devamını Oku »

Sosyalizasyon Nedir?

Sosyalizasyonu kısaca kişinin çevresindekilerle etkileşim süreci olarak tanımlayabiliriz. Daha geniş bir tanıma göre bir ferdin (duruma göre bir grubun) üyesi…

Devamını Oku »

Saygı Duymak Düşünsel Bir Ayrımcılıktır

Küçüklük dönemlerinden beridir hayatımızda var olan ve toplumsal ahlakın bir parçası olarak bireylere öğretilen bir kelime ‘saygı’. Ailede ve sosyal…

Devamını Oku »

Eve Hapsolan Kadınlar için ‘Arada Bir Alan’

Kamusal alan ile özel alanın ayrımına farklı bir pencereden bakmak mümkün müdür? Özel alanın mahremiyet ve ekonomik faaliyetlerle birlikte kamusal…

Devamını Oku »

Yaşamdaki Duruş

Sosyal kişiyi incelerken kişinin sosyal statülerinden bahsetmiştik. Kişi pek çok sosyal statüye sahipti fakat tek bir anahtar statüsü vardı. Kişinin…

Devamını Oku »

Panoptikon, Topluma Göz Hapsi

Panoptikon, İngiliz kuramcı Jeremy Bentham tarafından 1785 yılında geliştirilmiş olan bir hapishane modelidir. Oldukça basit bir tasarımı olan bu hapishane…

Devamını Oku »

Sosyal Kategori Nedir?

Sosyolojinin bir başka kavramı olan sosyal kategori, sosyal bilimcilerin araştırmaları açısından son derece önemlidir. Ancak sosyal kategoriler olmadan sosyoloji bir…

Devamını Oku »
Kapalı