Dosyalar

Sosyal Bilimler Üzerine akademik yazılar

Artemisia Gentileschi Sanatı, Eserleri ve Yorumlaması

Artemisia Gentileschi’nın hayatına dair bilgilere geçmeden önce bir noktayı belirtmek gerekmektedir. Resmi tarih içerisinde yer almayan Artemisia’nın hayatı, farklı kaynaklarda…

Devamını Oku »

Çocukluk Kavramı Üzerine

Çocukluk, tarihsel bir döngüdür ve bu döngünün toplumsallaşma süreçlerinin farklılıkları üzerinde düşünüldüğünde, çocukluk kavramını genel olarak açıklamak yetersiz kalacaktır. Çocuğa…

Devamını Oku »

Şiddetin İnşa Ediliş Süreci Ve Kadın Cinayetleri

Kişisel olan politiktir.ANNE PHİLLİPS Toplumsal yaşamın bir parçası olan birey,  günlük hayatını sürdürürken mensup olduğu toplumdan bağımsız olarak değerlendirilemez. Birey…

Devamını Oku »

Toplumu Yeniden Üreten Okul ve Çocuklar

Durkheim, eğitimi genç neslin toplumsallaşması olarak tanımlıyor (Durkheim, 2016:8). Eğitim toplumsal bir şey; bu da demektir ki, eğitim çocuğu, genel…

Devamını Oku »

Çocuklar, Oyuncaklar ve Toplumsal Cinsiyet

Toplumsallaşma sürecinde genellikle bireyler, ebeveynler tarafından standart bir düzenin içine yerleştirilmek istenilir. Standardize edilmiş yaşamlar, toplumsal yaşamın içinde davranış örüntüleriyle…

Devamını Oku »

Adana İlinde Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Tanımlamaları

Bu çalışmanın amacı; medyada sunulan kadın cinayetlerinin toplumsal algısı, şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, medyanın kadın cinayetleri haberlerini sunuş…

Devamını Oku »

Sosyal Statü Nedir?

Toplum, insanların gelişigüzel, tesadüfi bir bileşimi değildir. Toplum, kendini oluşturan parçaların düzenli bir bileşimidir. Bireyler içinde yaşadığı gruplarda ve toplumlarda…

Devamını Oku »

Sosyalizasyon Nedir?

Sosyalizasyonu kısaca kişinin çevresindekilerle etkileşim süreci olarak tanımlayabiliriz. Daha geniş bir tanıma göre bir ferdin (duruma göre bir grubun) üyesi…

Devamını Oku »

Saygı Duymak Düşünsel Bir Ayrımcılıktır

Küçüklük dönemlerinden beridir hayatımızda var olan ve toplumsal ahlakın bir parçası olarak bireylere öğretilen bir kelime ‘saygı’. Ailede ve sosyal…

Devamını Oku »

Eve Hapsolan Kadınlar için ‘Arada Bir Alan’

Kamusal alan ile özel alanın ayrımına farklı bir pencereden bakmak mümkün müdür? Özel alanın mahremiyet ve ekonomik faaliyetlerle birlikte kamusal…

Devamını Oku »
Kapalı